• English
  • Español
  • Français
  • فارسی
Appartment - Villa - Plot - Commercial properties - Marbella
+34 670 215 795
+34 952 810 137
[email protected]
Playas del Duques Edf. Malaga 2G
Marbella - Puerto Banus
29690 Málaga - Spain

غذا

غذاهای آندلسی بدون شک از نمادین ترین ها در اسپانیا می باشد. همچنین از تاپاس معروف و پائِیا که از والنسیا آغاز و در سرتاسر آندلس متداول می باشد نیز
نمی توان اجتناب ورزید.
تاپاس به معنی سرپوش بوده و از خواربار فروشی های گرانادا، کوردوبا و کستیه نشئت گرفته و در حقیقت قطعات رایگان نان مورد استفاده برای قرار دادن روی نوشیدنی هاتوسط مشتریان قهوه خانه ها برای جلوگیری از ورود حشرات وبده است.
در طول زمان این سرپوشها بیشتر دارای جنبه تزئینی شده و به اندازه نوشیدنی مهم شده است.
امروزه هر کافی شاپ (بار) در آندلس حتماً در منوی خود تاپاس را گنجانده و گاهی بصورت رایگان با سایر نوشیدنی ها و یا با قیمت بسیار ناچیزی ارائه می نمایند.