• English
  • Español
  • Français
  • فارسی
Appartment - Villa - Plot - Commercial properties - Marbella
+34 670 215 795
+34 952 810 137
[email protected]
Playas del Duques Edf. Malaga 2G
Marbella - Puerto Banus
29690 Málaga - Spain

 

بانکداری

financeدر صورتیکه قصد خرید ملک در اسپانیا را داشته باشید، افتتاح حساب بانکی اسپانیایی امری منطقی است. شما می توانید به عنوان شخص مقیم یا غیر مقیم اقدام به انجام این فرآیند بسیار ساده نمائید. تمام بانک های کوستا دل سول1دارای پرسنلی برای ارتباط با مشتریان از طریق زبان انگلیسی هستند.دو نوع اصلی بانک در اسپانیا وجود دارد، شامل:

  • بانک های تجاری، که بنکوس2 نامیده می شوند، برای حساب های جاری.

  • بانک های پس انداز (صندوق های پس انداز)، که کاخاس3 نامیده می شوند، و شبیه انجمن های مسکن بریتانیا بوده و برای پس انداز مبالغ بیشتر می باشند.

برای افتتاح حساب بانکی شما نیاز به گذرنامه خواهید داشت.

تیم ما در Levy &Goldman این خدمات را به شما ارائه می دهند.